Siekiant gerinti pagalbos organizavimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyrius ir Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba vykdo mokinių tėvų apklausą. Anketa skirta  tėvams, kurių vaikai  mokosi  pagal pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias programas. Anketa yra anoniminė. Apklausa vyks elektroninėje erdvėje: https://forms.gle/ikhmkxA1Q2snA5yX8 iki 2019 m. gegužės 26 d.

Vilniaus Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

Roma Vida Pivorienė

Tel.  nr.  (8 5) 265 0908

Pradžia