Mūsų mokyklos aštuntokai dalyvauja projekte „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“.
Projektu siekiama suteikti žinių apie medijas ir ugdyti medijų raštingumo gebėjimus, kritinį mąstymą, komunikacinius gebėjimus ir kūrybiškumą, priartinti mokymosi procesą prie kasdienės mokinių aplinkos bei pomėgių. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus). Pagal suplanuotas projekto veiklas, lapkričio- vasario mėnesiais mokiniams buvo vedamos audiovizualinių medijų pamokos, kuriose susipažino su medijų žanrais, juos analizavo vartodami kino kalbos elementų žodyną. Vėliau patys kūrė socialines reklamas darnaus vystymosi tema, dalyvavo konkurse „Vienkartinių puodelių šlovės pabaiga“, sukurtos reklamos buvo rodomos per pertraukas organizuojant mokykloje „Žaliąją dieną“. Gegužės 2 d. mokiniai susitiko su dokumentinio kino režisiere Marija Stonyte, kuri papasakojo, kaip ir kodėl gimsta dokumentika, parodė keletą savo kūrybos fragmentų. Betarpiškai bendraudama ji linkėjo mokiniams drąsiau kurti, nebijant paminėti kasdienių problemų.
   Mokytojos Jūratė ir Oksana