Ir mūsų mokykloje yra talentų!

Balandžio 19d. mūsų mokykloje vyko Eurovizijos dainų konkurso atranka. Konkurso tikslai ir uždaviniai buvo skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba per kultūrinę ir muzikinę prizmę. Didinti mokymosi motyvaciją, ugdyti meninę saviraišką, artistiškumą interpretuojant įvairių grupių dainas.

Ugdyti kūrybingą, kultūringą ir iniciatyvų mokinį, kuris moka pristatyti save, išreikšti savo mintis, idėjas bei žinias kultūriniame kontekste, naudodamas lingvistines ir asmenines kompetencijas.

Buvo išrinkti trys nugalėtojai, kurie turės galimybę atstovauti mūsų mokyklą Vilniaus mokyklų Eurovizijos konkurse birželio 5d. Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir dovanomis. Mokinius ruošė anglų k. mokytoja Ivona Antonevič.

Sveikiname laimėtojus!

I vieta   Treikauskaitė Urtė Justina 7a kl.

II vieta  Krakelytė Enrika, Labanauskaitė Elzė Aida,  Muraškaitė Simona, Noreikaitė Domantė  5d kl. mokinės

III vieta   Kvedarauskaitė Milda  7b kl.

 

Eurovizijos dainų konkursą organizavo anglų k. vyr mokytoja Oksana Marenkova ir anglų k. mokytoja Ivona Antonevič.

Ačiū visiems už dalyvavimą!