Vilniaus Volungės darželio-mokyklos 4 klasių mokiniai toliau mokslus tęsia Vilniaus Antakalnio progimnazijoje. Todėl sutarties pasirašymas sudarys sąlygas lengviau abejų mokyklų mokiniams mokytis kartu bei adaptuotis skirtingose mokyklose, atsiveria daugiau galimybių bendrauti pedagogams bei tėvams, pagalbos specialistams.

Abi mokyklos bendruomenės sutarė:

  1. suvienyti mokyklų pastangas naujoms idėjoms ir galimybėms pagerinti mokinių  pasiekimus, veiksmingiau naudoti turimus išteklius, tobulinti mokyklų vadybą;
  2. bendradarbiaujant geriau panaudoti vadovų, pedagogų kompetencijas, atrasti daugiau galimybių plačiau skleisti ir naujomis galimybėmis išbandyti ir pritaikyti mokyklų atrastus veiksmingus veiklos būdus ir kitas idėjas;
  3. įsitraukti į tikslingas ir veiksmingas partnerystes, kuriose mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai vieni kitiems kelia klausimų, padeda drauge kuria naujoves ir mokosi vieni iš kitų tokiais būdais, kurie padėtų siekti  geresnių rezultatų;
  4. siekti mokinių sėkmingesnio perėjimo iš vienos mokyklos į kitą, skatinant mokyklų pedagogų bendradarbiavimą aptariant ugdymo turinio, pasiekimų vertinimo ir kitus klausimus.

Vilniaus Antakalnio progimnazija įsipareigojo:

   1. suteikti Volungės mokyklos bendruomenei informaciją apie vykdomas formaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, mokytojų kvalifikaciją, progimnazijos tradicijas ir pasiekimus;
   2. teikti Volungės mokyklai apie buvusių mokinių pasiekimus;
   3. analizuoti iš Volungės mokyklos atvykusių mokinių adaptaciją, siūlyti jos gerinimo būdus;
   4. dalyvauti Volungės mokyklos organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su sutarties objektu.

organizuoti būsimųjų penktokų dienas Volungės mokyklos mokiniams ir supažindinti juos su progimnazijos veikla;

Vilniaus Volungės darželis-mokykla įsipareigojo:

  1. kviesti į mokyklos bendruomenės susirinkimus, atvirų durų dienas ir kitus renginius Antakalnio progimnazijos atstovus;
  2. teikti progimnazijos bendruomenei informaciją apie Volungės mokyklos teikiamas ugdymo paslaugas ir pasiekimus.
  3. sudaryti sąlygas savo mokyklos mokiniams, kitiems bendruomenės nariams dalyvauti Antakalnio progimnazijos organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su šios sutarties objektu.

2019-04-23 pasirašę bendradarbiavimo sutartį abi mokyklos pasirašė ir bendrą veiklų planą.

Mokymasis bus smagus, kai mokosi kartu daugiau žmonių! Džiaugiamės šia partneryste!

Direktorius Tomas Jankūnas

 

http://www.volunges.vilnius.lm.lt/

https://www.facebook.com/Vilniaus-Volung%C4%97s-dar%C5%BEelis-mokykla-691217894276100/

https://www.facebook.com/antakalnio.lt/

Prisegti failai: