5a, 5c, 5d, 5e ir 6a klasių mokiniai dalyvauja konkurse, kurį organizuoja Valstybinė darbo inspekcija. Mokykloje jau svečiavosi ir su mokiniais susitiko VDI inspektorės bei įmonių atstovai. Mokiniai jau baigia kurti kūrybinius darbus saugumo darbo aplinkoje temomis.
Paskutinis konkurso etapas vyks balandžio 29 dieną: klasės dalyvaus interaktyvioje viktorinoje apie saugų darbą.

 

Konkursą mokykloje vykdo žmogaus saugos mokytojos Jūratė Gadeikienė ir Agnė Motiejūnė.