Nuoširdžiai dėkojame mūsų mokytojams, kurie priėmė svečius į pamokas. Tai mokytojos Danutė, Kristina, Ingrida, Andra, Jurga, Violeta, Dalia. Pamokų metu mokytojos demonstravo aktyvius metodus. Tai pat tariame „ačiū“ Pradinio ir Pagrindinio ugdymo skyrių vedėjoms Gražinai ir Jurgitai, socialinėms pedagogėms Kristinai ir Editai, mokytojai Žydrūnei už pristatymus apie aktyvius metodus bei mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymą.
Už svečių globą reiškiame padėką VŠĮ „Dvylika žirnių“ direktorei Janai Kavaliauskienei, raštinės vedėjai Vladai ir kiemsargiui (šiuo metu rūbininkui) Aleksandrui.
Svečias į namus, laimė į namus ❤️
 


Prisegti failai: