Rusų teatro aktorius ir režisierius Konstantin Stanislavsky yra pasakęs, kad ,,jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre“. Tarptautinės teatro dienos – kovo 27 – metu mokykloje tikrai vyko stebuklingi pasirodymai!

6 pamokos metu vyko teatro vadovės Kristinos Greleckos parengtas teatras ,,Vienos rankos istorija“. Po renginio dalyviai galėjo savo atsiliepimus parašyti teatro svečių knygoje bei sudalyvauti mokykloje vykusiose diskusijose.

8 pamokos metu vyko teatro vadovo Igno Gužausko surengtas teatras KITAIP – t.y. ekskursija po mokyklą, kurioje dalyviais tampa ir žiūrovai. Ačiū teatro būrelio mokiniams!

Meno vadovė Audra Žukaitytė yra pasakiusi, kad ,,teatras niekada negali duoti atsakymo į jokį klausimą, tačiau tikrai gali iškelti, išrėkti tuos klausimus ir kartais labai skaudžiai diagnozuoti visuomenės būklę“. Tad teatro dienos metu diskutavome ir kėlėme įdomius klausimus. Mokinių senato nariai vedė pamokas, kurių metu organizavo diskusijas apie visuomenėje vykstančius procesus – globalizaciją, ekologiją ir darnų vystymąsi.