Vasario 27 d. mokykloje vyko akcija 5–8 kl. mokiniams „Komplimentas angliškai“. Renginio tikslas –  ugdyti mokinių kasdienės anglų kalbos vartojimą bei kurti geresnę emocinę aplinką mokykloje.

Pertraukų metu 5–8 kl. mokiniai turėjo pririšti juosteles prie rankos tam, kuriam norėtų pasakyti komplimentą angliškai.

Komplimentų nugalėtojai buvo išrinkti ir apdovanoti prizais.

Už renginį buvo atsakingi  mokiniai iš 5e, 7d, 8b, 8c klasių, kurie ugdėsi kūrybinių gebėjimų: kūrė tekstą, filmavo reportažą, padėjo išdalinti juosteles ir pravesti renginį anglų kalba. Kartu pagerino asmenines, socialines, kūrybingumo, komunikavimo, mokėjimo mokytis ir dalykines kompetencijas. Buvo skatinamas mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas. Mokiniams buvo be galo linksma dirbti kartu.

Laidą apie šią dieną.

Renginio koordinatorė

Oksana Marenkova

Prisegti failai: