Einamųjų  kalendorinių metų veiklos planą rasite čia >>>, o strateginį planą – čia >>>.  Šiuo metu dar rengiamas ir vėliau bus paskelbtas 2019 metų veiklos planas.

Progimnazijos ataskaitas parengė mokyklos darbuotojai, jų parengimą koordinavo Įsivertinimo grupės nariai.

Jei turite pastabų, siūlymų, komentarų, prašome rašyti žemiau arba el. pašto adresu – direktorius@antakalnio.lt.

„Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“