Šią metodinę priemonę parengti paskatino naujausi švietimo dokumentai, mokslininkų tyrimų išvados apie formuojamojo vertinimo reikšmę mokinių pasiekimams ir įvertinta sėkminga mokyklų patirtis. Leidinio sudarytojos, Šiaulių universiteto mokslininkės prof. dr. Aušra Kazlauskienė, doc. dr. Ramutė Gaučaitė, kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos ir nacionalinių institucijų specialistais atrinko naujausius šaltinius, aktualizuojančius individualios pažangos vertinimą ugdymo procese, ir parengė šį metodinį leidinį.

Siekiama toliau permąstyti, diskutuoti ir ieškoti, kaip veiksmingai skatinti mokytojus vertinti individualią pažangą ir stiprinti formuojamąjį vertinimą mokykloje.  Medžiaga pateikta vaizdžiai ir aiškiai, o viena iš mūsų progimnazijos tobulinimų sričių po mokyklos išorės vertinimo yra ugdomasis vertinimas. Tad tema aktuali iš naujo suprasti bei įgyvendinti vertinimą, kuris padėtų mūsų mokiniams bei mums tobulėti. O kad tobulėti, turime susipažinti su naujovėmis bei siekti susitarimų, juos įgyvendinti, reflektuoti.

Leidinį rasite – čia >>>.