Mūsų mokinys Rimvydas Uckus rekomenduoja, kaip reikia dirbti su kompiuteriu

Mūsų mokyklos mokinys Rimvydas Uckus, naudodamas grafinio dizaino įrankius, sukūrė rekomendacinį plakatą, kuris nurodo, kaip reikėtų taisyklingai sėdėti, dirbant kompiuteriu. Rimvydas teigia, jog kaskart dirbant kompiuteriu, laikysena yra ypatingai svarbi.

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow