​Sausio 1 diena yra Lietuvos vėliavos diena. Kiekvienais metais Gedimino pilies bokšte ir prie valstybinių ir savivaldybių įstaigų yra keliama Lietuvos vėliava. 1919 m. sausio 1 d. šalies Trispalvę kaip laisvos Lietuvos ženklą iškėlė Lietuvos savanorių būrys.  20​​19 metais Lietuvos žmonės šventė 100-ąsias vėliavos kėlimo metines!  Pagal tradiciją senoji Gedimino bokšto vėliava kasmet perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, pasižymėjusių ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę atmintį.​ Ši pilietiška iniciatyva mūsų mokyklos kai kuriuos mokinių senelius, tėvelius, mokinius ir mokytojus įkvėpė inicijuoti panašią ceremoniją mokykloje, kad mes atrastume daugiau džiaugsmo bei meilės būti lietuviu, gyventi bei kurti nepriklausomoje Lietuvoje. ​

​Direktorius kviečia kiekvieną pirmadienį visą mokyklos bendruomenę mokyklos vidiniame kieme prieš pamokas dalyvauti ir sugiedoti Lietuvos valstybinį himną bei kelti Lietuvos vėliavą, atiduoti pagarbą, kaip meilės ženklą mokyklos bendruomenei, miestui bei mūsų valstybei Lietuvai.

Vėliavą iškilmingai pakelti, bei pasibaigus pamokoms penktadienį nuleisti mums padės „Jaunojo kario būrelio“, prisiekia mokyklai bei Lietuvai,  mokiniai. ​

​Nuo artimiausio pirmadienio, 8:50 val. vidiniame mokyklos kieme, 8 val. 55 min. kas savaitę pradėsime Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremoniją.

Kiekvieną pirmadienį vėliavos pakėlimo iškilmėse dalyvaus ir himną giedos mokyklos direktorius, kiti mokyklos vadovai bei vis kita klasė.

Už nepaprastą rūpestį kitais, pilietiškumą pirmą kartą Lietuvos himną giedos 2b klasės mokiniai ir mokytoja Milda Šidlauskienė. Kviečiame ir kitus mokyklos bendruomenės narius kiekvieną pirmadienį dalyvauti šioje pilietškoje ceremonijoje.

Kuri klasė vėliavą kels kitas savaites, nuspręs 3b klasės mokiniai, kurie suteikdami šią teisę įvardins priežastį, kodėl šią tradiciją patiki pasirinktai klasei.  

Lietuvoje gyventi yra gera bei gražu, tereikia mums visiems daugiau atrasti džiaugsmo būti kartu.

Iškelkime Trispalvę mokyklos kieme ir didžiuokimės savo​ mokykla, miestu,​ kraštu, savo Tauta! 💛💚💗

„Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“

Direktorius Tomas Jankūnas

Vilniaus Antakalnio progimnazija