Į konsultacijas užsiregistravo 381 tėvai, o atvyko 412. Dalis 1-4 klasių mokytojų jau turėjo individualius susitikimus su tėvais ir mokiniais kitomis dienomis.  Tik kai kurie tėvai atvyko kartu su savo vaikais – mūsų progimnazistais aptarti mokymosi sėkmių bei iššūkių. Tėveliai domėjosi mokinių ugdymo bei auklėjimo klausimais, aptarė mokymosi džiaugsmus bei problemas, sutarė dėl bendradarbiavimo priemonių bei būdų.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos administraciją džiugina tai, kad tėvai rašėsi į konsultacijas bei susitiko su pagalbos specialistais, o taip pat su progimnazijos vadovais.

Konsultacijų dieną pasiūlėme net du mokymus: vienas apie smurto prevenciją artimoje aplinkoje (vyko bibliotekoje), o antras apie vaikų saugumą internete (vyko „Mokymosi laboratorijoje“). Deja mokymuose dalyvavo mažiau nei pusę registravusių dalyvių.

Tikimės, kad mokytojai bei tėveliai toliau glaudžiau bendradarbiaus dėl tolimesnio mokinių mokymo/-si.

Daugiausiai konsultacijų turėjo geografijos,  lietuvių kalbos, pradinio ugdymo ir matematikos dalykų mokytojai: L. Pilat, I. Byraitė-Pekorienė, D. Šapalienė, R. Strazdienė, A. Buzienė ir S. Adomavičienė. Pastarieji turėjo per 15-21 konsultacijų.

Tėveliai ir mokiniai apsilankė pas 60 mokyklos darbuotojus.

Kitos 1-8 klasių tėvų konsultacijos pagal Ugdymo planą numatytos pavasario laikotarpiu.

Pasitarti su mokytojais galima ir kitu, sutartu laiku. Rekomenduojame sutarti susitikti po pamokų, o ne prieš pamokas, kad turėtumėte pakankamai laiko pabendrauti. Pas administraciją ir pagalbos specialistus galima jų priėmimo laiku ar kitu sutartu metu. Kviečiame nepamiršti bendrauti per Tamo el. dienyną.

Dėkojame už rūpestį savo vaikų ugdymu bei iki kitų susitikimų!

Direktorius Tomas Jankūnas