Mokinių, tėvų ir pedagogų  atliktos apklausos apibendrinimai, parengti Progimnazijos įsivertinimo grupės narių bei aptarti Mokytojų tarybos posėdyje, 2019-01-02.

Direktorius Tomas Jankūnas, tel. nr. 8 659 00 712