Poezijos ir vizualaus meno konkursas „MANO VILNIUS“

BENDROSIOS NUOSTATOS

1323 m. sausio 25 d. kunigaikštis Gediminas iš Vilniaus išsiuntė laišką Vakarų Europos miestų piliečiams, kviesdamas juos atvykti į Lietuvą. Įprasta šį laišką laikyti pirmuoju Vilniaus paminėjimu. Vilniaus savivaldybės įsteigimo data yra gerai žinoma. Tai – 1387 m. kovo 22 d. Jogailos privilegija, kuria Vilniaus miestui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Tai reiškė, kad Vilnius tapo savivaldžiu miestu – pirmuoju savivaldžiu miestu visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Tai iš tiesų svarbus įvykis ne tik Vilniaus, bet ir visų Lietuvos miestų istorijoje. Vilniečiams šią datą prasminga minėti kaip savo miesto gimtadienį. Esame šio miesto gyventojai, didžiuojamės savo miestu, todėl mes, mokiniai bei mokytojai, kuriame jam ir apie jį. Juk Vilnius – mūsų miestas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Konkurso tikslas – paminėti Vilniaus gimimo dieną, ugdyti mokinių bei mokytojų pilietiškumą, patriotiškumą bei kūrybingumą.
 2. Konkurso uždaviniai:

2.1. Skatinti domėtis Vilniaus miesto, sostinės istorija bei miestiečių gyvenimu;

2.2. Palaikyti bei ugdyti mokinių bei mokytojų meninius gebėjimus bei kūrybiškumą;

2.3. Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ugdant kultūrinį sąmoningumą;

2.4. Telkti švietimo bendruomenę didžiuotis bei kurti Vilniaus miestui.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursą organizuoja Vilniaus Antakalnio progimnazija. Prie konkurso organizavimo gali prisidėti bet kuri kita ugdymo įstaiga.
 2. Konkursas organizuojamas dviem etapais:

4.1. Nuo 2019  m. sausio 3 d. iki 2019  m. vasario 16 d.  (patikslinta) mokiniai ir mokytojai savo darbus siunčia paštu, el. paštu – antakalnioprogimnazija@gmail.com arba pristato adresu – Antakalnio g. 33, LT-10233 Vilnius.

4.2. Darbai bus eksponuojami mokykloje bei interneto svetainėje, vyks komisijos bei viešas balsavimas internetu. Bus atrinkti 5 geriausi darbai kiekvienoje amžiaus grupėje bei organizuojamas darbų pristatymas Vilniaus Antakalnio progimnazijoje bei kitose Vilniaus mokyklose.

 1. Konkurso komisiją tvirtina Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius, kurią sudaro ne tik progimnazijos, bet ir kitų įstaigų žodžio, meno, istorijos ir pan. specialistai. Norintys dalyvauti komisijos veikloje, gali kreiptis el. pašto adresu – antakalnioprogimnazija@gmail.com.
 2. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti geriausių darbų leidinį, įvardinant darbų autorius.
 3. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Antakalnio progimnazijos interneto svetainėje – www.antakalnio.lt ir soc. progimnazijos „Facebooke“ paskyroje.

DALYVIAI

 1. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo ir neformalaus ugdymo mokyklų mokiniai ir mokytojai:

8.1. Mokinių amžiaus grupės: 1-2, 3-4 5-6, 7-8 klasės.

8.2. Mokytojų grupė (amžius neribojamas).

REIKALAVIMAI

      9. Vizualioji darbo dalis turi atitikti poezijos idėją, nuotaiką, emociją. Dailės ir fotografijos darbai apie Vilnių turėtų būti ne didesni kaip A5 formato (pusė A4 formato – gali būti įvairių geometrinių formų). Eilės bei dailės ar fotografijos kūrinys gali būti ant vieno A4 formato lapo, tačiau vienoje pusėje eilės, kitoje – dailės ar fotografijos kūrinys, arba ant A5 formato lapo vienoje pusėje eilės, o kitoje vizualus kūrinys, arba ant atskirų dviejų  A5 formato lapų vienoje pusėje.

10. Meno darbų technika gali būti įvairi.

 1. Nors atskirų dalių autoriai gali būti skirtingi, vizualioji ir literatūrinė dalys vertinamos kaip vienas darbas.
 2. Poezija turėtų būti atspausdinta ant A5 (pusė A4 formato) formato popieriaus lapo 12 dydžio šriftu, Times New Roman pakreiptu formatu.
 3. Kitoje darbo pusėje užrašyti autoriaus vardą(-us), pavardę(-es), klasę (-es) ar pareigas, mokyklos pavadinimą, darbo vadovo (jei toks buvo) vardą, pavardę. 

DARBŲ VERTINIMAS

     14. Darbai (eilėraščiai ir vizualioji dalis kartu) vertinami amžiaus grupėse:

1 grupė 1–2 klasių mokiniai,

2 grupė 3–4 klasių mokiniai,

3 grupė 5–6 klasės mokiniai 

4 grupė 7–8 klasės mokiniai

5 grupė – mokytojai.

15. Vizualiosios darbo dalies vertinimo kriterijai: temos atitikimas, idėjos originalumas, darbo užbaigtumas, atlikimo kokybė.

16. Literatūrinio kūrinio vertinimo kriterijai: savarankiškumas, kūrybiškumas, originalumas, meniškumas, kalbos ir rašto kultūra.

17. Laureatai kviečiami į baigiamąjį renginį Vilniaus Antakalnio progimnazijoje, kuris planuojamas 2019 m. kovo mėnesį. Baigiamojo renginio metu laureatai pristatys savo kūrinio idėją, perskaitys sukurtą eilėraštį.

18. Tas pats autorius gali sukurti vizualų kūrinį ir eilėraštį. Arba du atskiri autoriai gali susieti eilėraštį bei vizualų kūrinį.

PAPILDOMA INFORMACIJA

     19. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų darbai bus skelbiami bei naudojami interneto svetainėje bei kitose erdvėse nepažeidžiant autorinių teisių.

 1. Konkurso dalyviai bus apdovanoti prizais, įsteigtais Vilniaus Antakalnio progimnazijos bei kitų rėmėjų.
 2. Konkurso rėmėjai gali būti bet kokie juridiniai ar fiziniai asmenys.

________________________