Kalėdinė akcija ,,Maža didelė draugystė“

Kviečiame prisijungti prie leidyklos „Tikra knyga“ iniciatyvos. Nesvarbu, ar rašysite laišką vienas, o gal visa klasė parašysite vieną laišką kartu. Yra daugybė žmonių, kurie laukia laiško nuo draugo. Parašykite laišką vienišiems seneliams, esantiems senelių namuose (žemiau pateikiame Senelių sąrašą). Pasidalinkite gerumu! Jūsų laišką seneliams gali išsiųsti Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius ar raštinės vedėja, tereikia atnešti laišką į  mokyklos raštinę. Nes tikros dovanos tik iš širdies! O Jūsų širdys pilnos gerumo!

Šie seneliai laukia Jūsų laiškų:

Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai
Taikos pr. 29A, Klaipėda

40 senelių: Stasė, Svetlana, Ona Aldona,  Audrolė, Zinaida, Liudvika, Jonas Algimantas, Arvydas, Marija, Virgina, Albina, Adelė, Aleksandra, Ona, Irena, , Monika Paulina, Irena, Genovaitė, Janina, , Magiliona, Marija, Birutė, Aldona Laimutė, Elvyra, Boleslovas Eduardas, Jonas, Aldona, Nadežda, Remigijus, Gintautas, Vaclovas, Vytautas, Petras, Zita, Felicija, Ona, Bronislava, Felicija.

VšĮ Kapčiamiesčio globos namai
Vytauto g. 11, Kapčiamiestis

44 seneliai:

Jonas, Marytė, Rimantas, Emilija, Anelė, Jadvyga, Laimutė, Juozas, Jonas, Stanislova, Angelė Marijona, Antanas, Laimutė, Jonas Sigitas, Nina, Veronika, Artūras, Ona, Algimantas Antanas, Aldona, Antanas, Emilija, Monika, Vilmantas, Julija, Stasys, Juozas, Vytautas, Valentina, Adelė, Jonas, Algirdas, Antanas, Vytautas, Alma, Antanas, Marija, Bronius , Marija, Anelė, Saliomėja, Pranas, Romualdas, Arūnė

Jonavos globos namai
Žeimių takas 7, Jonava

87 seneliai:

Konstantinas, Irena, Jonas, Marijonas, Kristina, Boleslovas, Feoktista, Nijolė, Ona, Bronė, Stanislovas, Vaclovas, Ramutė, Tatjana, Juozapas, Janina, Hendrikas, Alvydas, Aleksandra-Aldona, Stanislava, Marija, Vanda, Regina, Remigijus, Bronius, Stasė, Aldona, Rita Joana, Andriejus, Aleksandras, Romas, Stasys, Valė, Valentina, Juozas, Nadiedža. Antanas, Konstancija, Marijona, Valentinas, Donata, Marinas Eugenijus, Alfredas, Vytautas Pranas, Stanislovas Boleslovas, Teofilis Simonas, Lionginas, Pranas, Lidija, Ona, Michail, Ivanas, Jonas, Liubov, Česlovas, Kazimieras, Ana, Zinaida Aldona, Jadvyga, Petras, Vida, Zita, Efemija, Zuzana, Vladas, Jurgis, Julius, Laimutė Morta, Jonas, Česlovas, Mindaugas, Česlovas, Elena Edvardas, Juozas, Raimundas, Adolfas, Natalija, Vytautas Juozas, Feliksas, Rimantas, Nina, Povilas, Genovaitė, Donatas, Juzė

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow