TAMO el. dienyne kiekvieno mėnesio pradžioje bei pabaigoje 1-8 kl. mokiniai gali įsivertinti savo kompetencijas. (1-3 kl. mokiniams būtina mokytojo ar tėvelių pagalba pildant bei paaiškinat kompetencijų vertinimo rodiklius).
Šiuo metu vis dar yra aktyvus Asmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankis. Naujai yra įjungta socialinės kompetencijos įsivertinimo įrankis.  Socialinę kompetencijai gruodžio mėnesį skirsime daugiau dėmesio.  Kompetencijos ugdomos visų dalykų pamokose, visos dienos grupių metu, būreliuose bei bendrame mokyklos bei šeimos gyvenime. Labai gražus ugdymo pavyzdys – 5a klasės akcija – pagalba gyvūnams, 8e klasė lankys globos namus ir pan.
Prašome visų klasių auklėtojų paaiškinti apie šios kompetencijos svarbą, vertinimo kriterijus. 
Taip pat tėveliai mums gali padėti ugdyti šią kompetenciją istorijomis, kurios verčia mums jaustis socialiai atsakingais. Būti pavyzdžiu savo vaikams. Apie kompetenciją rasite informaciją mūsų svetainėje – http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/archyvas/14771!
Taip pat el. dienyne 4-8 klasių mokiniai gali pildyti SĖKMĖS ISTORIJĄ. Ji yra įjungta nuo mokslo metų pradžios, vėliau mokinius pkviesime tikslinti pasibaigus pusmečiui (sausio, vasario mėn.).  Istorija bus apibendrita gegužės bei birželio mėnesiais, kai mokiniai įvertins kiek išmoko mokytis. Šią anketą siūlome pildyti tiems mokiniams, kurie nepildo klasėje popierinės sėkmės istorijos ir jei klasėje nėra kitų susitarimų. Prieš pildant įsivertinimą, būtina susipažinti su visais klausimais, pasitarti su tėvais, klasės vadovu.
Mokinio parašyta įsivertinimą visada gali pakomentuoti (padrąsinti, patikslinti, kritiškai vertinti…) mokinio tėveliai bei klasės auklėtojas. Kviečiame būtinai tai padaryti! 
„Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“
 
Direktorius Tomas Jankūnas 

Prisegti failai: