Kviečiame teikti siūlymus Vidaus darbo tvarkos taisyklėms

Prašome dokumente rašyti komentarus (prisijungti nėra būtinybės) iki 2018-12-01 (imtinai). Dokumentas bus derinamas su Darbuotojų atstovais bei Progimnazijos taryba ir tada patvirtintas direktoriaus įsakymu. Dokumento projektas komentavimui >>>.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow