Nacionalinis loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas 3-4 klasių mokiniams

Nacionalinis egzaminų centras gruodžio 3 d.  organizuoja Nacionalinį loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą. Šiuo konkursu siekiama propaguoti, ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose.  Užduotis bus atliekama kompiuteriu. Užduočių vertinimas – kompiuterizuotas.

Užduotis kompiuteriu bus atliekama dviem srautais: 9.00 val. – 4 klasių mokiniai, 10.15 val. – 3  klasių mokiniai. Konkurse dalyvaus 63 trečių ir ketvirtų klasių mokiniai.

Linkime Jums kuo didžiausios sėkmės!

Prisegti failai:

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow