UGDYTI-TAI MYLĖTI IR REIKALAUTI 

    TARPTAUTINĖ TĖVŲ IR AUKLĖTOJŲ  UGDYMO ĮGŪDŽIŲ MOKYMO  PROGRAMA    

Psichologinės-pedagoginės pagalbos metodinis centras (Lenkija),

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba

APIE PROGRAMĄ

Programos pagrindinis tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius.

„Mokykla tėvams ir auklėtojams“  tai:

 • programa tiems, kurie ieško būdų užmegzti glaudesnius ir šiltesnius santykius su vaikais ar auklėtiniais;
 • geresnių bendravimo įgūdžių mokymasis, efektyvesnių auklėjimo būdų ieškojimas, dalijimasis asmenine patirtimi;
 • artėjimas link tokių santykių, kurie sukuria pasitenkinimo, tarpusavio artumo jausmą;
 • dialogo su vaiku užmezgimas ir ryšių, grindžiamų tarpusavio pagarba, palaikymas.

Programa remiasi T. Gordono koncepcija „Auklėjimas be pralaimėjimų“ bei A. Faber ir E. Mazlish „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų,ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“ mokymais.

Programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.

Programą sudaro trys pakopos:

I dalis.    Kaip kalbėti su vaikais, kad  jie klausytų?

II dalis.   Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų?

III dalis.  Kaip kalbėti su paaugliais?

  Bus vedama I dalis. I dalies užsiėmimų turinys:

 • Auklėjimo tikslų įsisąmoninimas.
 • Vaikų ir savo jausmų pasaulio pažinimas ir supratimas.
 • Tinkama jausmų išraiška.
 • Aiškių ribų (taisyklių) ir reikalavimų vaikams nustatymas.
 • Netinkamo elgesio keitimas be prievartos.
 • Vaikų skatinimas bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti
 • Vaikų savarankiškumo ugdymas.
 • Vaikų išlaisvinimas nuo jiems primestų vaidmenų ir jų savigarbos stiprinimas.
 • Pagalba formuojant pozityvųjį, realųjį „AŠ“ ir pasitikėjimą savimi.

Programa skirta tėvams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams, mokytojams, klasių vadovams, socialiniams pedagogams.

Mokymosi forma. Mokomosios grupės tėvams ir mokytojams.

Mokymosi metodai. Trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai: psichologiniai pratimai,  įvairių bendravimo su vaiku situacijų imitavimas, jų  aptarimai, diskusijos. Naujų įgūdžių taikymas atliekant namų darbus.

Vienos alies programos trukmė: 11 užsiėmimų po 3-4 valandas.

Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.

Grupės dydis: 12 dalyvių.

Vedėja: Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologė Aušra Skališiutė. Mob.tel. 8687 36102

Prisegti failai: