Informuojame, kad vadovaujantis  2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1477 patvirtintu Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 6 punktu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių švietimo įstaigų vadovams iki rugsėjo 10 d.  tėvai (globėjai) pateikia prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo, kuriuose nurodoma vaiko vardas, pavardė, mokykla, klasė, gimimo data, pageidaujamas važiavimo maršrutas (stotelės), vežėjas,  vieno iš tėvų atsiskaitomoji banko sąskaita kompensacijai pervesti. Kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Nuostata dėl šio termino (iki rugsėjo 10 d.) netaikoma, jei mokslo metų laikotarpiu pasikeičia gyvenamoji vieta ar išryškėja kitos nenumatytos aplinkybės.

            Vadovaujantis minėto aprašo 7 punktu  Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių švietimo įstaigų  vadovai Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentui šio Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus pateikia iki rugsėjo 15 d.

            Dėl išlaidų kompensavimo tėvelius prašome kreiptis į mokyklos raštinę iki 2018 m. rugsėjo 10 d., kur užpildysite  prašymą  ir turėsite pateikti skenuotą pažymą apie mokinių deklaruotą gyvenamąją vietą.