Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018 m. liepos 25 d. posėdyje patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašą. Savivaldybės mokyklos įpareigotos  įsteigti Visos dienos mokyklos nemokamas grupes mokykloje besimokantiems 1–4 klasių mokiniams pagal tėvų pateiktus prašymus.

Grupės pradės veikti nuo rugsėjo 17 d.

Grupės darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais  iki 18.00 val.; penktadieniais – iki 17.00 val.

Taip pat  pripažintas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas  Nr. 1-360 „Dėl Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas