Informacija į Vilniaus Antakalnio progimnaziją įstojusiems 1-4 klasių mokiniams

Š. m. birželio 18-22 d. nuo 8.00 iki 15.00 val. ir rugpjūčio 06-17 d. nuo 8.00 iki 14.00 val. bus pasirašomos mokymo(si) sutartys su įstojusiais į progimnaziją 1-4 klasių mokiniais. Atvykstant pasirašyti mokymo(si) sutarčių, prašome turėti šiuos dokumentus:
• gimimo liudijimo kopiją;
• sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027/a) iki rugsėjo 15 d.;
• 2 nuotraukas dokumentams;
• į 1 klasę – priešmokyklinės grupės baigimo vertinimo aprašą;
• į 2-4 klases – apibendrinamąjį pasiekimų ir pažangos vertinimą pagal Bendrąsias ugdymo programas iš buvusios mokyklos;
• mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, pristato dokumentus iš Pedagoginės psichologinės tarnybos.

Informacija į Vilniaus Antakalnio progimnaziją įstojusiems 5-8 klasių mokiniams

Š. m. birželio 18-22 d. nuo 8.00 iki 15.00 val. ir rugpjūčio 06-17 d. nuo 8.00 iki 14.00 val. bus pasirašomos mokymo(si) sutartys su įstojusiais į progimnaziją 5-8 klasių mokiniais. Atvykstant pasirašyti mokymo(si) sutarčių, prašome turėti šiuos dokumentus:
• gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento kopiją;
• sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027/a) iki rugsėjo 15 d.;
• 2 nuotraukas dokumentams;
• į 5 klasę – Pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašą;
• į 6 7, 8 klasę – pažymą apie mokymosi pasiekimus 5 klasėje;
• mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, pristato dokumentus iš Pedagoginės psichologinės tarnybos.

Prisegti failai: