Norėčiau informuoti, kad ketinimo dalyvauti išbandyme anketas užpildė 79 mokyklos, iš jų 71 mokykla pateikė visus nurodytus atrankos kriterijuose dokumentus. UPC direktoriaus įsakymu sudaryta komisija vertino, ar yra pateiktas mokyklos direktoriaus sutikimas; steigėjo pritarimas; komandos, į kurią įtraukti gamtos mokslų mokytojai ir administracijos atstovas, sąrašas; komandos narių sutikimai. Be to buvo vertinama mokyklos motyvacija, sąlygos gamtamokslinei tiriamajai veiklai, į išbandymą įtraukiamų mokinių skaičius. Į išbandymą pakviesta 60 daugiausiai balų surinkusių mokyklų.

Projekto svetainė – http://gamta5-8.lfma.eu/.

Projektą koordinuoja Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Ona Vaščenkienė.

Prisegti failai: