Gegužės 14-25 d. Antakalnio progimnazijoje vyko projektas „Mano mokykla“, kuriame dalyvavo 8a/c klasių mokiniai. Projekto tikslas skatinti mokinius mokytis anglų kalbos, ugdyti kūrybiškumą, viešojo kalbėjimo įgūdžius, estetikos suvokimą. Uždaviniai:  mokyti moksleivius sklandžiai reikšti mintis, tobulinti rišliosios kalbos įgūdžius.  Projekte mokiniai ugdėsi kūrybinių gebėjimų:  kūrė tekstą, filmavo, montavo. Tuo pačiu pagerino asmenines, socialines, kūrybingumo, komunikavimo, mokėjimo mokytis ir dalykines kompetencijas. Buvo skatinamas mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas.  Mokiniams buvo be galo linksma dirbti kartu.

Mums gera didžiuotis mokiniais,  jų kūrybingumu, saugiu elgesiu, pagarba mokytojui ir bendradarbiavimu.

Oksana Marenkova