Kaip mokytojui organizuoti ugdymo procesą, kad kiekvienas mokinys galėtų mokytis jam tinkamu būdu? Kaip mokiniui žinoti, koks mokymosi būdas jam geriausias?

Lengviausias būdas, tinkamas visiems mokinimas, yra paprastas: įvairovė ir galimybė rinktis. Mokytojui reikėtų pasiūlyti mokiniams mokytis įvariais būdais: kompiuteriu ir grupėje kartu su kitais,išvykų metu ir klausantis pasakojimo, dirbant savarankiškai ir atliekant įvairius vaidmenis. Įvairovė ir galimybė rinktis yra svarbiausia kalbant apie mokymosi stilius.

Mokymosi stilius – tai pamėgtas galvojimo, informacijos apdorojimo ir supratimo būdas. Jeigu jums reikėtų pažinti atmosferos reiškinius ar skirtingų pasaulio regionų gamtą, jūs pažiūrėtumėte videofilmą, ar išklausytumėte paskaitą? O jei su vaikais reikėtų aiškintis fizikinius reiškinius (pvz., skysčių virimas, kristalizavimasis, kūnų skirtingose temperatūrose plėtimasis ar siaurėjimas ir t.t.),- mieliau su jais padirbėtumėte laboratorijoje ar skaitytumėte paskaitą?

Tyrinėtojai nustatė, kad mokinių, kurie mokėsi mėgstamu būdu, rezultatai buvo daug geresni. Visų besimokančiųjų mokymosi stiliai yra skirtingi. Kai kurie teikia pirmenybę klausymui ir kalbėjimui, kiti – teksto analizei arba mokosi vaizdinių priemonių pagalba. Siekiant naudoti tinkamus ugdymo būdus ir parinkti mokymo(si) strategijas pradinėse klasėse, labai svarbu žinoti, kokie mokymosi būdai ir strategijos tinka vienam ar kitam mokiniui.

Skiriami trys pagrindiniai informacijos priėmimo bei tvarkymo būdai: vizualinis, audialinis ir kinestezinis. Žmonės, kurie priima bei apdoroja informaciją dažniausiai vienu iš minėtų būdų, mokosi skirtingai.

Pasak A. Smith (1999), vizualai (dominuoja vaizdinis informacijos priėmimo ir apdorojimo būdas) turi labai gerą vaizdinę atmintį ir gali joje atkurti net prieš keletą metų matytas scenas, objektus bei veidus. Jiems patinka, kai informacija pateikiama vaizdžiai: naudojant grafikus, schemas, plakatus, minčių žemėlapius, išryškinant esminius žodžius. Vizualai taiko vaizdinę ortografijos strategiją: tardami žodžius, mato juos bei jų sudėtines dalis. Vizualai dažniausiai kalba greitai, pakeltu tonu, naudoja daug nurodančiųjų gestų, ore braižo schemas. Šie žmonės dažnai vartoja „vizualinius“ teiginius: „pažiūrėk, kaip atšilo oras“, „aš matau, ką tu galvoji“, „tai neblogai atrodo“, „nušvieskite reikalo esmę“, „pasirodo, tu buvai teisus“, „ateitis atrodo miglota“, „ar aš pakankamai aiškiai tai atskleidžiau“, „matau šviesą tunelio gale“, „pažvelk į tai iš mūsų perspektyvos“ ir pan.

Audialai (žmonės, kurie teikia pirmenybę garsinei informacijai) turi gerą girdimąją atmintį ir gali atkurti situacijas, mintyse „klausydamiesi“ dialogų. Jiems patinka diskusijos, paskaitos, pasisakymai, garso įrašai bei įvairūs žaidimai žodžiais. Jie mėgsta garsiai skaityti ir klausytis garsiai skaitomų istorijų. Audialai naudoja audialinę ortografijos strategiją, kuomet tariant žodžius įsimenamos garsų dalys. Jiems klausantis, žvilgsnis tampa tarsi nematantis, ausis atsukta į garso šaltinį. Mokydamiesi audialai garsiai skaito arba „kalbasi su savimi“, aiškiai atskiria ir moduliuoja garsus, kad pabrėžtų mintį. Jų rankų gestai – akomponuojantys: punktų skaičiavimas lenkiant pirštus, gilus įkvėpimas prieš pasakant pagrindinę mintį ir pan. Jiems patinka, kai instrukcijos pateikiamos žodžiu, akcentuojant veiksmų atlikimo tvarką, pakartojant ir apibendrinant. Audialai vartoja „audialinius“ teiginius: „girdžiu, ką sakai“, „skamba puikiai“, „jau girdžiu pavojaus varpus“, „vienąsyk tai nuskambės per visą šalį“, „visi tik ir šneka apie tai“, „ta idėja zyzia mano galvoje“, „tai man nieko nesako“, „man nepatinka jo tonas“ ir pan.

Kinestetikai (pasaulį pažįsta lytėdami ir dalyvaudami) lengvai prisimena įvykius bei gali įvardyti su jais susijusius jausmus ir pojūčius. Jiems patinka fizinė veikla, modeliavimas, žaidimai lauke, ekskursijos, mokymasis veikiant (projekto metodas). Kinestetikai įsimena žodžius juos perrašydami ar bent judindami ranką taip, tarsi rašytų. Kalbėdami jie dažnai tarsi imituoja tai, apie ką pasakoja. Kadangi kinestetikai fiziškai labai aktyvūs, jiems mokantis būtinos reguliarios pertraukėlės. Tokiems žmonėms patinka, kai užduotys pateikiamos emocionaliai, demonstruojant realius objektus, naudojant daug gestų ir mimikos elementų. Kinestetikai vartoja teiginius: „jaučiu, viskas bus gerai“, „ar jau galima to imtis?“,„esu sukrėstas to, ką patyriau“, „aš jau pakeičiau savo poziciją“, „pamečiau mintį“, „tai buvo gilus išgyvenimas“, „ši mintis pati svariausia“, „netrukus žengsime platų žingsnį“ ir pan.

R. Neuburg ir V. Harris (2003) pateikia patarimų, kaip reikėtų mokytis skirtingų tipų žmonėms. Jei dominuoja vizualinis informacijos priėmimo būdas, rekomenduojama:

– piešti su mokomąja medžiaga susijusius paveikslėlius, schemas, minčių žemėlapius;

– pabraukti svarbiausius dalykus, naudojant spalvas bei skirtingus šriftus.

– taip pat gerai yra žiūrėti mokomuosius filmus;

– kurti plakatus;

– svarbiausią informaciją užsirašyti ir priklijuoti gerai matomose vietose ir t.t.

Jei dominuoja audialinis informacijos priėmimo būdas, geriausia mokytis:

– skaitant garsiai ar pašnibždomis;

– nuolat klausantis įrašyto teksto;

– kam nors pasakojant apie tai, ką norima įsiminti, tekstą, kurį reikia išmokti;

– kartojant ritmiškai;

– labai gerai mokytis klausantis muzikos bei radijo programų apie tai, ko mokomasi.

Jei dominuoja kinestezinis informacijos priėmimo ir apdorojimo būdas, rekomenduojama:

– mokantis vaikščioti ar kitaip ritmingai judėti (pavyzdžiui, kartojant taisyklę ritmingai spragsėti pirštais ar mušti koja);

– nuolat keisti ar bent pertvarkyti savo mokymosi vietą;

– skaitant mokymosi medžiagą rekomenduojama keisti kūno padėtį (skaityti atsistojus, atsigulus, atsisėdus, stovint ant vienos kojos ir pan.);

– emocionaliai reaguoti į skaitomą tekstą (šypsotis, linksėti, raukytis, piešti šypsenėles, šauktukus ir kt. ženklus).

Svarbius dalykus patariama užrašyti mažuose lapeliuose ir priklijuoti juos gerai matomose, bet gal netikėtose vietose (pavyzdžiui, šaldytuvo viduje, draugui ant nugaros ir pan.)


KOKS YRA TAVO MOKYMOSI STILIUS?

Iš trijų pateiktų variantų pasirinkti ir apibraukti labiausiai tinkantį. Suskaičiavus apibrauktus variantus kiekvieno stulpelio apačioje parašyti galutinį variantą.

1. Susikaupimas

Ar aplinkinė netvarka

blaško jūsų dėmesį?

Ar jus pastebite aplink savetai, ko paprastai kiti

nepastebi?

Ar jus blaško garsai ir triukšmas?

Ar jus blaško aplinkinis

judėjimas? Ar jūs

nutraukiate pokalbį vien tam, kad galėtumėte susikaupti?

2. Vaizdai

Ar savo vaizduotėje matote aiškius, detalius vaizdus?

Ar jūs mąstote garsais?

Ar jūsų vaizduose yra

judėjimo?

3. Kalbėjimas

Ar jus erzina jeigu tenka

ilgai klausytis? Ar

kalbėdami dažnai naudojate žodžius: žiūrėti, įsivaizduoti?

Ar mėgstate klausytis? O

gal nekantraujate kalbėti

pati/pats? Ar dažnai

naudojate žodžius:

klausyti, galvoti?

Ar mėgstate kalbėti

vaikščiodamas, judėdamas?

4. Bendravimas

Ar labiau mėgstate

tiesioginį asmeninį

bendravimą?

Ar labiau mėgstate

svarbius reikalus aptarti

telefonu?

Ar labiau mėgstate kalbėti vaikščiodamas, judėdamas?

5. Susitikimas

su jau matytais

žmonėmis

Ar pamirštate vardus, bet

atsimenate kur buvote

žmogų sutikęs?

Ar atsimenate žmonių

vardus? Ar atsimenate apie ką kalbėjotės?

Ar atsimenate, ką kartu

veikėte?

6. Poilsis

Ar mėgstate žiūrėti

televizorių, eiti į teatrą ar

kiną?

Ar mėgstate klausytis

radijo, muzikos, skaityti,

kalbėtis su draugais?

Ar užsiimate sportu,

mezgate, konstruojate?

7. Skaitymas

Ar patinka aprašymai? Ar stengiatės įsivaizduoti žodį? Ar įsivaizduojate kaip jis atrodytų popieriuje?

Ar patinka dialogai? Ar

„girdite“ veikėjų

pokalbius?

Ar patinka veiksmo

istorijos? O gal visai

nemėgstate skaityti savo

malonumui?

8. Rašymas

Ar stengiatės mintyse

įsivaizduoti žodį? Ar

įsivaizduojate, kaip jis

atrodytų popieriuje?

Ar „girdite“ rašomą žodį?

Ar ištariate jį garsiai?

Ar užsirašote tam, kad

pamatytumėte, kaip jis

atrodo?

9. Naujos

užduotys

Ar jūs pirmiau atidžiai

perskaitote

nurodymus/piešinius/iliustracijas? Ar jums reikalingos diagramos, lentelės?

Ar mėgstate pasitarti su

kuo nors kitu? Ar kartais

garsiai kalbate atlikdami

užduotį?

Ar nekreipiate dėmesio į

nurodymus ir pats

sprendžiate, kaip atlikti

užduotį?

10. Kalbos

suvokimas

Ar sekate veido išraišką?

Ar klausotės balso

intonacijų?

Ar sekate kūno judesius?

11. Kitų

mokymas

Ar mėgstate rodyti

užduotį?

Ar mėgstate aiškinti,

užrašyti nurodymus?

Ar mėgstate parodyti kaip atlikti darbą?

Viso:

REGIMASIS

(vizualinis)

GIRDIMASIS

(audialinis)

KINESTETINIS

(kinestezinis)


KOKS MANO MOKYMOSI STILIUS?

Ši anketa padės nustatyti kokiu būdu jums geriausia mokytis. Gauta informacija jums bei jūsų mokytojams pagelbės, kad jūsų praleistas laikas mokykloje taptų maloniu ir sėkmingu.

Ką turite daryti?

Anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų bei paslėptų netikėtumų.

Anketą pildykite tiek laiko, kiek prireiks.

Greičiausiai tai truks 10-30 minučių, tačiau nieko tokio, jei pildysite ilgiau.

Svarbiausia – tikslūs rezultatai.

Tam, kad rezultatai būtų geriausi, atsakykite į visus klausimus.

Visi atsakymai yra „taip“ arba „ne“.

Kiekvienam klausimui pasirenkate tik vieną atsakymą.

Jei norite atsakyti „kartais“ pagalvokite ir apsispręskite ar dažniau pritartumėte teiginiui ar nepritartumėte ir pažymėkite „taip“ arba „ne“.

Norėdami geriausių rezultatų į klausimus turime atsakyti sąžiningai.

Anketa priklauso jums; atsakymų galite niekam nerodyti.

Anketą pildykite pats. Esant reikalui, ją jums gali perskaityti ar perrašyti kitas asmuo.

Jei įstrigote atsakydami – klauskite.

Sėkmės!

Klausimas

Taip

Ne

1

Apibūdindami draugui vakarėlį ar savo atostogas, pasakojate apie skambėjusią muziką, garsus, patirtą triukšmą.

2

Ar kalbėdami gestikuliuojate rankomis?

3

Norėdami sužinoti žinias ar sporto naujienas renkatės radiją ir televiziją, bet ne laikraštį.

4

Kai naudojatės kompiuteriu, ar jums naudingi įvairūs paveikslėliai, piktogramos, spalviniai žymėjimai, pabraukimai?

5

Pasižymėdami informaciją dažniau piešiate grafikus, paveikslėlius, bet nerašote teksto.

6

Žaisdami kryžiukus ir nulius įsivaizduojate „o“ ir „x“ ir kituose langeliuose.

7

Ar patinka ardyti įvairius mechanizmus, tarkime dviratį, variklį?

8

Bandydami teisingai parašyti žodį jį kelis kartus pasirašote popieriaus lape ir žiūrite kuris variantas atrodo teisingas.

9

Kai mokotės ką nors nauja jums patinka klausyti instrukcijų, pokalbių, dėstymo.

10

Ar patinka ką nors gaminti (maistą, kalėdinius papuošimus . .)?

11

Kai naudojatės kompiuteriu ar jums naudingi įvairūs garsiniai signalai pranešantys apie atliktą komandą, klaidą ar darbo pabaigą?

12

Kai ką nors kartojate, mokotės naudojate diagramas, pavaikslėlius.

13

Ar greitai ir efektyviai nusirašote informaciją?

14

Jei kas nors jums sakoma (pvz. vardas), ar atsimenate kas buvo pasakyta patys balsu nepakartoję?

15

Laisvalaikiu mėgstate užsiimti fizine veikla, pvz., sportuoti, eiti pasivaikščioti, dirbti sode.

16

Turėdami laisvo laiko mėgstate klausytis muzikos.

17

Atėję į parduotuvę mėgstate vienas ramiai apžiūrinėti prekes.

18

Jums lengviau atsiminti žmonių vardus, bet ne veidus.

19

Jei reikia pasakyti žodį paraidžiui, jį pirmiausia turite užsirašyti.

20

Jums patinka dirbant judėti.

21

Ar norėdami išmokti užsienio kalbos žodžių sakote juos garsiai?

22

Apibūdindami draugui vakarėlį ar savo atostogas, pasakojate apie tai kaip atrodė žmonės, kuo jie buvo apsirengę, kokios buvo spalvos.

23

Pradėję naują užduotį, mėgstate iš karto ją visą atlikti.

24

Lengviau išmokstate ką nors daryti pamatę kaip kitas tai daro.

25

Jei mokotės, pakartojus garsiai lengviau išmokti?

26

Jums patinka rodyti žmonėms kaip ką nors padaryti, bet ne rašyti.

27

Ar jums patinka vaidmenų modeliavimas, situacijos suvaidinimas?

28

Informacijos ieškote eidami pas ką nors paklausti, pasitikrinti, bet nesėdite bibliotekoje.

29

Atėję į parduotuvę mėgstate pasikalbėti apie prekes, pasiklausyti kitų komentarų.

30

Ar lengva orientuotis pagal žemėlapį?

31

Manote, kad prekė labiausiai patiks jei ją paimsite ir apžiūrėsite.

32

Skaitydami pasakojimą, straipsnį žurnale mintyse įsivaizduojate aprašomą sceną ?

33

Atlikdami užduotis niūniuojate, kalbatės su savimi?

34

Prieš nuspręsdami ar skaityti, peržiūrite žurnalo paveikslėlius?

35

Planuodami naują kelionę mėgstate kitų klausinėti apie tai kur važiuoti.

Rezultatai

Pažymėkite tik tuos klausimų numerius, kur atsakėte „taip“:

4

1

2

6

3

5

8

9

7

12

11

10

13

14

15

17

16

19

22

18

20

24

21

23

26

25

27

30

29

28

32

33

31

34

35

REGIMASIS (vizualinis)

GIRDIMASIS (audialinis)

KINESTETINIS (kinestezinis)

Dažniausiai rezultatas atspindi jums labiausiai tinkamą mokymosi būdą.

Jei tai regimasis būdas, patariama piešti, žymėtis paraštėse, naudotis grafikais, lentelėmis,

piešiniais. Svarbu atidžiai sekti nuorodas po jais. Rekomenduojama mintyse įsivaizduoti, net suvaidinti nagrinėjamą temą.

Jei tai garsinis būdas, patariama klausytis žodžių, kurie skaitomi, pabandyti „sukurti“ pokalbį tarp

skaitovo ir teksto. Rekomenduojama skaityti garsiai.

Jei tai kinetinis būdas, patariama tekstuose žymėtis tai, kas yra svarbu, užrašinėti tai, apie ką

pagalvota skaitant, mokantis. Patariama knygą laikyti rankoje, o ne pasidėti ant stalo. Tokiems žmonėms svarbu visą laiką būti užimtiems.