Mūsų mokyklos savivaldos narys Juozas Lukonas dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos vadovų susitikime!

Vilniaus miesto savivaldybėje Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus padalinys, siekdamas skatinti ir gerinti mokinių savivaldų tarpusavio bendradarbiavimą bei padėti mokinių savivaldoms stiprėti iš vidaus ir kokybiškai spręsti iškylančias problemas kvietė visų Vilniaus mokyklų mokinių savivaldų atstovus dalyvauti VII Vadovų klube.

Vadovų klubas – renginys mokinių savivaldų atstovams, kurio metu yra ieškoma problemų sprendimų būdų ir aktyviai bendraujama. Tai miesto mokyklų mokinių savivaldų vadovų susitikimas, kuris vyksta vieną kartą per mėnesį.

Klubo tikslas – suburti mokinių savivaldų pirmininkus, užmezgant tarpusavio dialogą ir skatinant bendradarbiavimą, išsiaiškinti miesto mokiniams aktualias problemas bei, dalinantis gerosiomis patirtimis, jas spręsti ir suteikti galimybę savivaldoms tobulėti tiek iš vidaus, tiek iš išorės.

O savo įgytomis žiniomis Juozas pasidalins su mūsų mokiniais gegužės 9 dieną (karjeros ir atradimų dienos metu) per trečią pamoką aktų salėje!