Mieli tėveliai!

Esame Jums dėkingi už šiltą žodį, prasmingą bendradarbiavimą, tikrus džiaugsmus ir nuoširdžią pagalbą sprendžiant problemas ir įgyvendinant projektus. Jūsų ir Jūsų artimųjų padedami kiekvienais metais kuriame visšiltesnę, jaukesnę, draugiškesnę ir saugesnęugdymosi aplinką, skatinančią mūsų vaikų saviraišką.
Ypatingai mes džiaugiamėsmūsų mokinių pasiekimais moksle ir kitose srityse, jų asmeniniais laimėjimais.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir jo teikiama galimybe kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų kviesdami savo 1 ar 2% GPM įnašu paremti Vilniaus Antakalnio progimnaziją.
Dėkojame Jums už paramą mokyklai.
Skatiname kviesti savo artimuosius, draugus, kaimynus paremti mūsų mokyklą!
Kurkime ateitį kartu!
Daugiau informacijos rasite Antakalnio progimnazijos internetinėje svetainėje www.antakalnio.lt.

Antakalnio progimnazijos bendruomenė
Vilniaus Antakalnio progimnazijos rekvizitai:
Antakalnio g. 33, LT – 10312, Vilnius
Įmonės kodas 302818006
LuminorBank AB
Banko sąskaita paramai gauti
LT714010051001837656