Pavasario Saulė tešildo šalčio sukaustytą žemę, o meilė Lietuvai – mūsų širdis!  Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Kokia stipri ir vieninga yra už savo orumą tauta! Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio. Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys.  Kiekvienas vaikas gali būti brandesnis už suaugusį ir kiekvienas suaugęs vis dar gali būti vaiku. Ir vaikas, ir suaugęs yra svarbus mūsų šaliai.  Nes brandus žmogus nėra tik tas, kuris gauna brandos atestatą ar pilietis nėra tik tas, kuri įgija Lietuvos Respublikos pasą. Brandos atestatas ar pasas veikiau yra tik dokumentai, kurie suteikia teisių bei pareigų. Kiekvienas lietuvis brandą ar piliečiu tampa tik tada, kai tai pajunta savo širdimi …  Kovo 11-toji yra mūsų laisvės diena. Nepaliaukime ir toliau siekti savo tikslų, pasitikėti vieni kitais, nes kartu mes – stipresni!

Su švente Jus mielieji!
Direktorius Tomas Jankūnas

Dainos bei eilės Lietuvai, laisvei, paroda – prisiminti laisvės kainą – ją saugoti bei brandinti. Dėkoju už šventę vaikams bei mokytojams! / Google Photos