GERBIAMOSIOS IR (NET) GERBIAMIEJI!

Kiekvienas iš mūsų, o juo labiau iš Jūsų, yra daugialypis kūrėjas, kurio veikla patraukia, mintys užburia, o išsakyti
žodžiai taip giliai sielon stringa.

Kūryba – tai turinys ir forma.
Forma – tai poezija ir grožis.
Poezija – tai eilės ir (iš)mintis.

Tai atsiųskite mums savo (vien)eilių, dvieilių ar net ketureilių.

Temas drąsiai naktimis rinkitės patys.
Mes skaitysime jas, gėrėsimės Jumis ir gerėsime Patys.
Pasigėrėję jomis, garsinsime Jus.
Supraskite, kad tai neišvengiama.

Laukiame Jūsų kūrybos deimančiukų iki kovo mėn. 12 dienos vidurnakčio.

KDV (Kūrybos deimančiukų vartymo) komisijos vardu Romualdas Kašuba
romualdas.kasuba@mif.vu.lt
VU kūrybinis (aritm)etikas