Mes visi norime jaustis dalimi kažkokios visumos, tikėti, kad esame susiję su mums artimais žmonėmis, su vietomis, kurios mums yra brangios. 

„Tarpusavio santykiais paremta  mokymosi bendruomenė yra tokia, kurios nariai jaučiasi vertinami, juos sieja asmeniniai ryšiai ir yra įsipareigoja kiekvieno brandai ir raidai“.  

                                                                                       Eric Schaps, Raidos mokslo centro steigėjas ir prezidentas.

Tai ypač svarbu paaugliams, išgyvenantiems greitai kintantį ir sudėtingą augimo ir vystymosi laikotarpį, kuris yra bene svarbiausias vystymosi laikotarpis po kūdikystės. Ankstyvioji paauglystė – tai laikotarpis, kai formuojasi jaunų žmonių asmenybė, kompetencijos, prisirišimas prie aplinkinių, gimsta tikėjimas, jog jie gali prisidėti prie priimamų sprendimų bei paveikti savo ir aplinkinių gyvenimus. Šiame gyvenimo tarpsnyje paaugliams reikia laiko suvokti bei apmąstyti išskirtines ankstyvosios paauglystės savybes. Taip pat jiems reikia pagalbos priimant teisingus sprendimus. Būtent šiuo metu paaugliai siekia suaugusiųjų pripažinimo ir palaikymo, tuo pačiu metu reikalaudami vis daugiau nepriklausomybės ir apsisprendimo teisių. Nuo to, kaip jauni žmonės išgyvena paauglystę, priklauso jų tolimesnio gyvenimo sėkmė.

Programa „Paauglystės kryžkelės“ leidžia sukurti tokią mokymosi aplinką, kurioje būtų analizuojamos išskirtinės ankstyvosios paauglystės ypatybės bei išbandymai. Kiekviena programos dalis sudaryta taip, kad skatintų atsakyti į šį pagrindinį klausimą: „Kaip mokyklos bendruomenė gali geriausiai palaikyti ir skatinti gabaus bei sveiko paauglio stipraus charakterio vystymąsi?“

Pirmasis modulis „Paauglystės kelionė“ supažindina mokinius su programa „Paauglystės kryžkelės“.

Modulis akcentuoja tokius tikslus:

  • Sukurti mokymuisi palankią ir palaikančią klasės aplinką.
  • Atskleisti paauglystės metu vykstančius pasikeitimus.
  • Prisiimti atsakomybę už sveiką gyvenseną.
  • Apibūdinti charakterio bruožus, reikalingus sveikam augimui ir brendimui.

Kadangi tinkami santykiai su aplinkiniais yra palankios mokymosi aplinkos pagrindas, pirmasis modulis prasideda geranoriškos ir rūpestingos klasės bendruomenės kūrimu. Mokymo, mokymosi ir paauglių smegenų tyrimai rodo, kad mokymosi procesas geriausiai vyksta į tarpusavio santykius orientuotoje bendruomenėje, kuri:

  • Pripažįsta ir remiasi plačiu fizinių, socialinių, intelektualinių, akademinių, emocinių ir etinių ankstyvosios paauglystės žinių spektru.
  • Įtraukia mokytojus, mokinius, šeimas ir bendruomenės narius į mokyklos veiklą.
  • Nustato aukštus reikalavimus tinkamam elgesiui.
  • Suteikia mokiniams galimybę prisidėti prie svarbių projektų.
  • Užtikrina palaikančią ir skatinančią tobulėti mokymosi aplinką.

Daugiau informacijos Jums suteiks direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Čiukšienė >>>.

Programos savininkai – http://lions-quest.lt/.

Prisegti failai: