Nacionalinis egzaminų centras nuo 2014 metų   organizuoja  Nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.  Konkurso klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose.

Šiame konkurse dalyvauja 8-10 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos. Iš mūsų mokyklos norą dalyvauti pareiškė 16 aštuntokų. Užduotis mokiniai atliko kompiuteriu, jas vertino ir rezultatus pateikė Nacionaliniam egzaminų centras.

Norime pasidžiaugti visais, kurie išdrįso sudalyvauti šiame konkurse ir išbandyti jėgas tokio tipo užduotyse.

Sveikiname daugiausiai balų surinkusį Adrijų Skulskį, kuris gavo diplomą pasirašytą ŠMM ministrės Jurgitos Petrauskienės.

Taip pat norime pasveikinti ne daug nuo Adrijaus atsilikusiais Lėją Šimkutę ir Kotryną Bacionaitę.

Prisegti failai: