Geros mokyklos rodikliai >>>.

25 rodiklių sistema >>> 4 mokyklos veiklos sritims: Rezultatai, Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba.