KVIEČIAME VISUS IŠGIRSTI MŪSŲ PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS 

DEŠIMTĮ STIPRYBIŲ BEI PENKIS TOBULINTINUS ASPEKTUS, 

KURIUOS IŠORĖS VERTINTOJAI MUMS PRISTATYS 

RYTOJ, PENKTADIENĮ, 13:30 VAL. AKTŲ SALĖJE.

KVIEČIAME VISUS MŪSŲ DARBUOTOJUS, TARYBOS NARIUS,

TĖVŲ KOMITETO ATSTOVUS, MOKINIŲ SENATO NARIUS SUDALYVAUTI!

VISOS PAMOKOS RYTOJ BAIGIASI 13:30 val. (6 pamoka). 7 pamoka nevyks.

Būreliai ir pailgintos grupės veiks įprastai.

DĖKOJAME, VISIEMS, KURIE AUGA KARTU SU MUMIS!

„Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“