Rinkimų biuletenyje turėsime pažymėti pasirinktus penkis kandidatus.
Žymėjimo pavyzdys pateiktas paveikslėlyje.
Kviečiame visus darbuotojus aktyviai dalyvauti rinkimuose!
Pastaba. Darbuotojai, kurie mokykloje dirba mažiau negu tris mėnesius, rinkimuose dalyvauti negali.
Pagarbiai DT rinkimų komisijos pirmininkė Ingrida Byraitė-Pekorienė

Prisegti failai: