Lapkričio 18-19 d.d. Vilniaus Šokio teatre vyko Tarptautinis Baleto ir Šiuolaikinio šokio festivalis „ALLEGRO 2017“.
Šokio studijos „Atspindys“ solistės Adriana Budrikaitė ir Gabrielė Satkūnaitė laimėjo I vietą už savo kūrybos šokį „Jausmai“.
Charakterinio šokio kategorijoje „Atspindžio“ šokėjos laimėjo II vietą už „Šokį su vėduoklėmis“.
Neoklasikinio šokio kategorijoje mažosios studijos šokėjos taip pat laimėjo II vietą už šokį „Paslaptingas sodas“.
Daug džiugių emocijų! Sveikiname studijos šokėjas!
Studijos vadovė – Vilija Narkovičienė

Prisegti failai: