Vilniaus Antakalnio progimnazija 2016/2017 m.m sėkmingai dalyvavo  prevencinėje programoje „Be iliuzijų“, kurį įgyvendino Vilniaus m. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Šiais mokslo metais  progimnazija pradėjo dalyvauti tęstiniame psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projekte „Mokiniai – Mokiniams“. Pagrindiniais projekto vykdytojais sutiko tapti 7 c klasės mokiniai. Aistė Juknevičiūtė ir Eglė Baronaitė spalio 5 d. dalyvavo įvadiniame projekto seminare Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo centre. Pagal numatytas projekto veiklas mokiniai dalyvaus keturiuose mokymuose, po kurių savo  įgytomis žiniomis dalinsis su bendraamžiais.
Socialinė pedagogė Jurga Kukienė

Prisegti failai: