VERSLUMO SKATINIMAS!

Ką veiksim per užsiėmimus?

 • Kalbėsim apie tai, iš kur pasisemti naujų idėjų;

 • Tyrinėsim socialinį verslą;

 • Ogranizuosim komandinį darbą;

 • Diskutuosim apie socialines inovacijas;

 • Susipažinsim su sėkmės istorijomis;

 • Rengsim debatus;

 • Atliksim planavimo pratimus;

 • Organizuosim marketingo praktikas;

 • Svarbiausia – patys pabandysim sukurti verslo modelį!;

 • Ir daug daugiau… 🙂

Vertybinės orientacijos:

 • kūrybiškumo,

 • idėjos ir intelekto galios,

 • savęs pažinimo,

 • planavimo,

 • gebėjimo organizuoti veiklą,

 • siekio užbaigti viską,

 • rizikos suvokimo ir valdymo,

 • lyderystės ir aktyvumo,

 • nuolatinio tobulėjimo.

Tikslas:

Sudaryti galimybę ugdytis asmeninę kompetenciją, mokinantis atrasti savo stipriąsias puses bei atliekant įvairius savianalizės testus, bei iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją, mokantis savarankiškai priimti sprendimus bei analizuojant įvairias marketingo strategijas.

Mokymo uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas mokiniams patirti, kaip intelekto tipas gali būti susijęs su verslo sprendimais.

 • Atskleisti mokinių gabumų įvairovę ir jų įtaką asmenybės savitumui ir suteikti galimybę mokiniams pažiinti, kaip gabumai gali būti susiję su verslo kūrimu.

 • Supažindinti su šiuolaikinėm marketingo strategijom ir tyrimais.

 • Sudaryti sąlygas mokiniams drąsiai reikšti savo nuomonę, diskutuoti.

Darbo būdai, metodai:

Grupinis darbas, ekskursijos, debatai,  savarankiškas darbas, tyrimas, eksperimentas, asmenybės testai, kūrybinės užduotys.

Numatomas rezultatas:

Pasitelkdami įgytas žinias ir atsižvelgdami į šiuolaikinę technologijų svarbą, gebėsite suplanuoti savo verslo prototipą ir jį pristatyti.

Būrelis yra nemokamas.

Užsiėmimai vyks antradieniais per pirmos pamainos 4,5 pamokas (laikas – 10:20 – 11:50)

Užsiėmimai skirti 5-8 klasių mokiniams.

Norit registruotis? Spauskit čia: https://goo.gl/forms/tdxEQDSENvJDHEFI3

 

Verslumo skatinimo užsiėmimai prasideda Spalio 3 d. – 10:20

Užsiėmimai vyks – ketvirtame korpuse, 58 kabinete

 

Jei turit klausimų, rašykit – neformalus@antakalnio.lt

Prisegti failai: