Informuojame, kad dėl tebevykstančios vidaus darbų renovacijos progimnazija laikinai nuo 2017-09-01 planuoja dirbti dviem pamainomis. 

Laikinai pirmoje pamainoje pradinukų korpuse mokysis 1-4 klasių mokiniai, o antroje 5-8 klasių mokiniai. 5-8 klasių mokiniai mokysis tuose pačiuose priskirtuose kabinetuose, išskyrus informacines technologijas, užsienio kalbas, dorinį ugdymą bei kūno kultūrą.

Sudarysime visas sąlygas 5-8 klasių mokiniams lankyti muzikos, sporto mokyklas.  Pagal sutartį renovacija gali užtrukti iki 2017 m. lapkričio mėnesio. Dalis pradinių klasių mokinių mokysis Antakalnio gimnazijos patalpose (Antakalnio g. 29). Pailginta dienos grupė bei dalis neformaliojo švietimo veiklų (būrelių) taip pat vyks gimnazijos patalpose.  Kai kuriems 5-8 klasių mokiniams pamokos prasidės anksčiau (vyks 0 „nulinė“ pamoka), nes 1-4 klasių mokiniams ne visada yra 5 pamokos. Pamokų tvarkaraštį mokiniams paskelbs klasių auklėtojai.

Pamokų laikas – I pamaina

07:45-07:55  mankšta

08:00-08:40 1 pamoka

08:45:09:25 2 pamoka

09:30:10:10 3 pamoka 

10:20:11:00 4 pamoka (valgo 1-2 klasių mokiniai)

11:10:11:50 5 pamoka (valgo 3-4 klasių mokiniai)

II pamaina

12:00:12:40 6 (1) pamoka

12:45:13:25 7 (2) pamoka (valgo 5-8 klasių mokiniai užsisakę)

13:35:14:15 8 (3) pamoka  

14:20:15:00 9 (4) pamoka (valgo 5-8 klasių mokiniai užsisakę)

15:10:15:50 10 (5) pamoka

15:55:16:35 11 (6) pamoka

16:40:17:20 12 (7) pamoka

Renovacija vėluoja dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų. Renovacijos metu keičiama elektros instaliacija, santechnika,  vamzdynai, bus pertvarkytos persirengimo rūbinės, 5-8 klasių tualetai.

Atsiprašome dėl nepatogumų bei tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo!

Direktorius Tomas Jankūnas