Projekte dalyvauja penkios veiklą tobulinančios mokyklos, iš skirtingų regionų, kurių dauguma 4 kl. moksleivių matematikos dalyko pasiekimų yra pagrindinio lygio. Projekto metu siekiama, kad išaugtų moksleivių, kurių gebėjimai patenka į aukštesnįjį lygį, dalis. Iki šiol Lietuvoje nebuvo reikiamų įrankių / virtualios mokymosi aplinkos, kuri skatintų mokytojus mokyti pagal mokinių mokymo(si) analizėmis pagrįstą mokymo procesą. Dėl to bus diegiama šiuolaikinė mokymosi aplinka, kuri mokytojui leis aktyviai stebėti ir vertinti, bei pagal turimus duomenis skatinti kiekvieno mokinio pažangą bei motyvaciją siekti aukštesnių rezultatų. Taip pat bus naudojamas gamifikuotas mokymosi turinys, kuris itin įtraukia pradinių klasių moksleivius į mokymosi procesą. Planuojama, kad projektui pasibaigus veiklą tobulinančiose mokyklose išaugs mokinių dalis, kurių matematikos pasiekimai pateks į aukštesnįjį lygį bei padaugės mokytojų, kurie pamokų metu naudos šiuolaikines, mokinių stebėsena paremtas mokymo(si) priemones.

Šiuo metu pateiktas projektas yra vertinamas >>>.

Prisegti failai: