Pradinių klasių mokytojas-klasės auklėtojas
Vilniaus Antakalnio progimnazija, 302818006
Darbo krūvis – 18-25 val. su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Darbuotojas reikalingas nuo 2017-09-01.