Rugpjūčio 21-27 dienomis nuo 8-14 val. kviečiame atvykti į progimnaziją pasirašyti mokymosi sutartis.

Pasirašant sutartis turėti šiuos dokumentus:

1 klasė

Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.

2 nuotraukas.

Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą.

Brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai.

2-4 klasės (naujai priimti)

Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.

2 nuotraukas.

Mokymosi pasiekimų pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

5 klasė

Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.

2 nuotraukas.

Pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jeigu mokėsi kitoje mokykloje.

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašą.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2017 m. mokinio ataskaitą.

6-8 klasės

Vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją.

2 nuotraukas.

Mokymosi pasiekimų pažymą (5, 6 ir 7 klasių metinius įvertinimus).