Pirmąją birželio mėnesio savaitę mokykloje buvo organizuota vokiečių kalbos vasaros stovyklėlė šeštų ir septintų klasių mokiniams. Dirbant su šeštokais daug dėmesio skirta šnekamajai kalbai, įtvirtinant  pirmaisiais mokymo metais jau įgytas žinias. Septintokai susipažino beveik su vokiečių kalbos prielinksniais. Užsiėmimuose buvo panaudota nemažai  mokomosios vaizdinės medžiagos. Mokinius nustebino tai, kad vokiečių kalbos prielinksniai jiems buvo aiškinami anglų kalba žiūrint mokomuosius filmukus ,,German Lesson“. Vokiečių kalbos prielinksniai taip pat buvo lyginami ir su rusų kalba. Septintokai parašė ir ,,baigiamąjį darbą“, kurio rezultatais visi pasidžiaugėme.

O kokia gi stovyklėlė be dainų! Dainuodami išmokome ir daugelio naminių gyvūnų pavadinimus.
Labai malonu buvo tai, kad mokiniai savo noru per atostogas atėjo į mokyklą ir prasmingai, su gera nuotaika leido laiką.

Vokiečių kalbos mokytoja Aloyza Isokienė

Prisegti failai: