…kaip smiltys nenumaldomai greitai bėga visagalis LAIKAS… Tik žengė, rodos, vakar anūkas į pirmą klasę… O dabar… turime atsisveikinti su visų laikų nuostabiausia, geriausia, griežčiausia, reikliausia mokytoja Rita…kuri moka mokyti, randa glaudų ryšį su kiekvienu mokiniu, nesvarbu charakterio niuansų, savo vidine energija ir begaline meile sutramdanti bet kokį klasės peštuką! Apglostanti kiekvieną. Pagirianti, pastebinti visus be išimties. Neišskirianti nei vieno. Išklausanti ir pamokanti kiekvieną. Žinanti jų slapčiausias paslaptis. Neišduodanti. Matanti ne akimis, o siela. Tikrų tikriausia visų laikų ir visų savo mokinių – daugiavaikė – MOTINA. Praleidžianti su jais daugiau valandų, nei tikrosios mamos! Negailinti savo brangaus laiko ir skirianti jį, mokydama ne tokius gabius mokinius po pamokų, ruošianti pirmūnus olimpiadoms…

Paskutinė diena pradinėje mokykloje… Ketvirtokų atsisveikinimo koncertas salėje…net direktorius braukia nejučia išsprūdusią ašarą, balsas užlūžta kalboje…

Kas mylimiausias? Mokytoja Rita! Kas gausiausiai apipiltas gėlėmis? Mokytoja Rita! Kas karščiausiai keliomis eilėmis apkabintas? Mokytoja Rita!

Pratęsimas klasėje… Kiekvienam teikiamas aplankas su jo pasiekimais, garbės raštais, piešiniais. Kiekvienas apibūdinamas, kiekvienas apkabinamas, kiekvienam palinkima……nepakartojamos akimirkos… Mokytoja graudinasi…mes irgi…

Vienas vaikas, tik ketvirtoje klasėje atėjęs į šią klasę pasakė: ir kodėl aš anksčiau nesimokiau pas mokytoją Ritą? Tai didžiausias mokytojos įvertinimas! Vaikų žodžiai. Jie nemeluoja.

Miela MOKYTOJA! Trūksta žodžių apsakyti, kaip JŪSŲ mums truks! Mums – vaikams, tėvams ir seneliams. Ne visada geranoriškiems, drįstantiems reikšti įvairias, kartais nepagrįstas pastabas Jums…Tikiu, neprarasime Jūsų ir bendraus vaikai su Jumis, kol baigs mokyklą…

Niekada nepamirš… nes PIRMOJI MOKYTOJA yra pati svarbiausia kiekvieno iš mūsų gyvenime…Ne visiems pasiseka pirmoje gyvenime mokslų pakopoje gauti tokį mokytoją, kartu ir vertą pasitikėjimo žmogų. Mano anūkui neapsakomai pasisekė!

Miela mokytoja! Ačiū Jums už tas nuostabias ir nepakartojamas keturių metų dienas, kurias Jūsų dėka patyrė mūsų vaikai! Ačiū už senelių šventę! Patyrėme nepakartojamus skirtingų kartų bendrystės jausmus! Būkite Laiminga! Būkite ir toliau stipri dvasia, griežta ir švelni, kokia tik Jūs mokate būti! Linkiu kuo geriausios kloties auginant jaunąją kartą! Nuostabių Jums naujų pirmokėlių ir supratingų, geranoriškų jų tėvų! Linkiu lengvos laimės rankos ir sveikatos ir Jūsų asmeniniame gyvenime!

 

Pagarbiai

Danieliaus močiutė Daina

Prisegti failai: