Mieli tėveliai, 5-8 klasių mokiniai, mokytojai,

2015 metų Tabako kontrolės įstatymo pataisos (projektas Nr. XIIP-2728(2), įtvirtino draudimą bet kur asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti. 
2015 metų Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimai (projektas Nr. XIIP-2095(2),  nustato administracinę atsakomybę už šį pažeidimą. Kodekse įtvirtinama, kad nepilnamečių asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimas užtrauks baudą su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu. Bauda už jaunesnių kaip 16 metų asmenų nusižengimą bus skiriama tėvams arba globėjams (rūpintojams). Už pakartotinius nusižengimus bauda bus didinama su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.

Apie rūkymo žalą – http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/archyvas/11426.

Atsakingai pranešame, kad bet kokiais šaltiniais (interneto, fiziškai nustačius mokykloje ir pan.) nustačius konkrečius mūsų mokyklos mokinius vartojančius ar turinčius draudžiamas priemones bus visada, be išimties, imamasi veiksmų:
1. turint tiesioginių pranešimų dėl draudžiamų medžiagų naudojimo, platinimo bus rašomas pranešimas Policijai ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai pateikiant tiesioginius įrodymus ar  įtarimus, taip pat atkreipiant dėmesį į galimai esamą netinkamą vaiko aplinką bei šeimos problemas (policijos pranešimo forma yra prisegta);
2. esant pateiktiems liudininkų įtarimams, gali būti vykdoma  atitinkamai pavienių mokinių ar visos klasės, klasės mokinių koncentro daiktų, esančių mokykloje, patikra (taip pat ir spintelių, rūbinių ir pan.). Mokiniui, atsisakiusiam dalyvauti daiktų patikroje bus kviečiami jo teisėti atstovai ir toliau daiktai bus tikrinami dalyvaujant tėvams. Atsisakius atvykti tėvams, tokie mokiniai bus įtariami draudžiamų daiktų platinimu mokykloje bei perduoti tirti Policijai. Patikrinimas bus vykdomas vadovaujantis Direktoriaus įsakymu;
3. nustačius faktus mokiniui bus rašoma nuobauda už Mokinio elgesio taisyklių pažeidimą;
4. mokiniai ar kiti asmenys, kurie praneš apie tokius asmenis, ar pateiks tiesioginius įrodymus el.būdu ar kitu būdu, nebus viešinami.

Primenu, kad kiekvieno suaugusiojo, ne tik pedagogų, pareiga stabdyti netinkamą mokinių ar kitų asmenų elgesį. Nuoširdžiai dėkoju, kad yra besirūpinančių mokinių gerove ne tik reikalavimais, bet ir tiesioginiais teigiamais veiksmais: kaip pokalbiai, informavimas ir pan.

Mokyklos bei aplinkinių namų teritorijoje rūkančius mokinius Vilniaus Antakalnio progimnazijos tėvai ar kaimynai fotografuoja, filmuoja ir perduoda policijai (https://www.epolicija.lt/), viešosios tvarkos pareigūnams ir/ar Vilniaus Antakalnio progimnazijai (el. adresas – antakalnioprogimnazija@gmail.com).

Pateikiame keletą naudingų patarimų – leidinių bei nuorodų: