ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖS RENGINIAI: PAMOKOS, SUSITIKIMAI, MOKYMAI

 2017 m. balandžio 18-21 dienomis atviros pamokos

PAMOKA

DATA

DALYKAS

(GALI BŪTI INTEGRUOTA)

KLASĖ KABINETAS MOKYTOJAS PAMOKOS TEMA
BALANDŽIO  18   DIENA
4 pamoka Dorinis ugdymas (tikyba) 4a 59 arba Joanitų bažnyčia Tomas Malakas Dievo gailestingumas
2 pamoka Informacinės technologijos 6d 68 Rita Šarmavičienė Imagine LOGO

procedūros

1,2 pamokos Technologijos 6e 35 Vilma Zokienė Atvirukai simegrafijos technika
BALANDŽIO  19  DIENA
2 pamoka Lietuvių kalba 1b 10 Milda Šidlauskienė Veiksmų, daiktų ir požymių pavadinimai
1 pamoka Anglų kalba 2e 19 Ivona Antonevič Lunchtime
BALANDŽIO  20  DIENA
1 pamoka Matematika 3d 25 Jurga Padūmytė-Matuliauskienė ,,Laiko skaičiavimas”.
1,2 pamokos Lietuvių kalba 5e 53 Lijana Zorubienė Samprotavimo mokymas
4 pamoka Dailė 7a 38 Edita Dalia Rakauskaitė Perspektyva ”Mano kambarys”.
4 pamoka Klasės valandėlė 4b 17 Regina Aršvilaitė ,,Šeima-didžiausia dovana žmogui”.
5 pamoka Kūno kultūra 3e Sporto salė Rasa Strazdienė „Siautulį sutramdžius“
7 pamoka Chemija 8a 61 Jurgita Paravinskienė Fizikiniai ir cheminiai reiškiniai
BALANDŽIO  21  DIENA
1 pamoka Dailė 5a 38 Edita Dalia Rakauskaitė Individualus šriftas
2 pamoka Etika 8a 61 Jūratė Gadeikienė

Jurga Kukienė

Debatai apie žalingus įpročius
ATVIROS DISKUSIJOS  SU LANKYTOJAIS

BALANDŽIO  20  DIENĄ

16.30-17.30 VAL.

METODINĖ GRUPĖ KABINETAS PASTABOS
1 klasių mokytojų grupė 9 Irena Butkevičienė, Milda Šidlauskienė, Nijolė Semionovienė, Jolita Damkauskienė, Gintarė Dzindzalietienė, Zita Petravičienė
2 klasių mokytojų grupė 10 Ilona Lutcienė, Stefa Vengalienė, Violeta Jonaitytė, Andra Ramanauskienė, Olga Panko
3 klasių mokytojų grupė 7 Dalia Valaikienė, Jolanta Sabaliauskienė, Žydrūnė Butrimienė, Jurga Padūmytė Matuliauskienė, Rasa Strazdienė
4 klasių mokytojų grupė 8 Rita Norkaitienė, Lina Kumžienė, Regina Aršvilaitė, Ginta Azguridienė
Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo 31 Dalyvauja visi metodinės grupės mokytojai
Gamtos mokslų, socialinių mokslų ir kūno kultūros 70 Dalyvauja visi metodinės grupės mokytojai
Matematikos ir informacinių technologijų 63 Dalyvauja visi metodinės grupės mokytojai
Užsienio kalbų 46 Dalyvauja visi metodinės grupės mokytojai
Menų ir technologijų 35 Dalyvauja visi metodinės grupės mokytojai
Pagalbos specialistų grupė 30 Dalyvauja visi metodinės grupės mokytojai
ATVIROS DISKUSIJOS, MOKYMAI

BALANDŽIO  18  DIENĄ

15.00-17.00 VAL.

Atvirų durų savaitė. Socialiniai tinklai mokymai tėvams, mokytojams. Susitikimą veda direktorius Tomas Jankūnas. 49 Kviečiame esamus ar buvusius mokinius, tėvus, mokytojus.
ATVIROS DISKUSIJOS  SU LANKYTOJAIS

BALANDŽIO  19  DIENĄ

15.00-17.00 VAL.

Arbatėlė ar kava su direktoriumi. Apie gerą mokyklą, kurią galime kurti kartu. 49 Kviečiame esamus ar buvusius mokinius, tėvus, mokytojus.
ATVIROS DISKUSIJOS  SU LANKYTOJAIS

BALANDŽIO 20  DIENĄ

15.00-16.30 VAL.

Prasmingas pokalbis ,, Kaip ugdome gabiuosius? Kokio pokyčio nori gabių mokinių tėvai, ką galime keisti mokykloje, kad gabieji būtų svarbūs? Susitikimą rengia direktoriaus pavaduotoja Neringa Čiukšienė. 49 Kviečiame esamus ar buvusius mokinius, tėvus, mokytojus.
Arbatėlė ar kava su direktoriumi.  Susitikimas su 4 laidų (nuo 2012-09-01) absolventais (buvusiais aštuntokais). Kokie mes buvome ir esame dabar? 43 Kviečiame esamus ar buvusius mokinius, tėvus, mokytojus.

BALANDŽIO 20  DIENĄ  18 valandą

aktų salėje  

šventinis koncertas  „Gera Būti Kartu“

Kviečiame esamus ar buvusius mokinius, tėvus, mokytojus.

BALANDŽIO 18-21  DIENOMIS PARODA: BŪRELIŲ, KLASIŲ, PASIEKIMŲ, MOKINIŲ BEI MOKYTOJŲ DARBŲ  MOKYKLOJE „APIE MUS IR JUS“.  

Kviečiame esamus ar buvusius mokinius, tėvus, mokytojus.

Gražių ir jaukių akimirkų. Susitikime bendrystei!

Progimnazijos bendruomenės vardu, TOMAS JANKŪNAS

„Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“

​Vilniaus Antakalnio progimnazija
Antakalnio g. 33, LT-10312 Vilnius
Tel. nr. 8 659 00 612 (raštinė)