Vilniaus Antakalnio progimnazija laimėjo  „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklai projektų konkursą ir buvo įtraukta į dalyvių sąrašą.

Kiekvienai atrinktai mokyklai siūloma dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos:
2 kultūrinės-menininės krypties,
2  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties,
2 gamtinės ir ekologinės krypties.

Kiekvienos programos trukmė – viena valanda, dalyvauti programoje vienu metu galės 20–25 mokiniai (skirtingose programose galės dalyvauti skirtingi mokiniai).  Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos bus finansuojama iš projekto lėšų.

Sudalyvavusi klasė turi įgyvendinti kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis, pvz., surengti parodą, sukurti spektaklį ar filmuką, atlikti tiriamąjį darbą ar pan.  Klasės kūrybinių partnerysčių projektai bus talpinami virtualioje erdvėje www.emokykla.lt ir progimnazijos svetainėje.

Kviečiu 1-7 auklėtojus ir auklėtinius pasirinkti 2 temas:
2 kultūrinės-menininės krypties,
2  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties,
2 gamtinės ir ekologinės krypties ir raštu pateikti idėją kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis  (pvz., surengti parodą, sukurti spektaklį ar filmuką, atlikti tiriamąjį darbą ar pan. ).

Jūsų klasės idėjų laukiame el. paštu antakalnioprogimnazija@gmail.com iki 2017-03-31  dienos imtinai!

Dalyvaukime, kad mokytis būtų smagiau!
Projektus atrinks 2 mokytojų, 2 tėvų ir 2 mokinių atstovai.

Tomas Jankūnas