Prašome visų bendruomenės narių pagalbos. „…visi kviečiami parašyti laišką tam su kuriuo nesutari ir nori susitaikyti…“.
Mūsų krikščioniškas tikėjimas teigia, kad reikia atleisti visas kaltes… kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams… (Biblija)
O dar VI a. iki Kr. gyvenęs žymusis kinų  mokytojas Konfucijus sakė:
„Tik neištaisyta klaida yra klaida.“
„Kilnus žmogus reikalauja iš savęs,o prastuolis iš kitų.“
„Nugalėti blogus įpročius galima tik šiandien, o ne rytoj.“
Kviečiu paskatinti mokinius rašyti susitaikymo laiškus ir kurti gražius bendravimo ir bendradarbiavimo santykius progimnazijoje.
Patyčių prevencijos ir intervencijos darbo grupė kartu su Neformalaus ugdymo skyriaus vedėju Povilu Liubinu.

Prisegti failai: