Mokinių pasiekimai Lietuvoje prastėja. Per artimiausius ketverius metus numatyti konkretūs veiksmai, kaip pagerinti švietimo kokybę. Jau dabar peržiūrimos mokymo programos. Remiant ES, bus atnaujinama ugdymo aplinka, metodai, mokymo priemonės, tobulinama mokytojų kvalifikacija. Bus skiriamas papildomas laikas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.

Taip pat planuojama nuo kitų mokslo metų pridėti papildomų mokymosi dienų.

Kodėl reikia koreguoti mokslo metų trukmę?

  • Mokinių pasiekimai prastėja, daugėja tokių, kurie nepasiekia net patenkinamo lygmens.Tarptautiniai tyrimai rodo ryšį tarp mokymosi trukmės ir pasiekimų. Lietuvoje mokslo metai vieni trumpiausių Europoje. Lietuvoje – 34 savaitės, kitose šalyse – 37–39 savaitės.
  • Mokymosi krūvis per didelis, tenka nuolat skubėti, dalis mokymosi perkeliama į namų darbus. Mokiniai mokosi intensyviai, o po to turi ilgą trijų mėnesių pertrauką.
  • Trūksta laiko individualiai mokymosi pagalbai, pakartojimui, įtvirtinimui.
  • Dalis vaikų tris vasaros mėnesius neužsiima jokia edukacine veikla. Vėliau tai neigiamai atsiliepia jų pasiekimams.
  • Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kurios nare ketina tapti Lietuva, rekomenduoja ilginti mokslo metus.

Kas pasikeis, pridėjus mokymosi dienų?

  • Pridėjus mokslo dienų, ugdymo programų apimtis nesikeistų, tiesiog jos būtų įgyvenamos per ilgesnį laiką. Planuojama pridėti 10-15 mokymosi dienų. Svarstoma, kad kiti mokslo metai 1-5 kl. mokiniams baigtųsi birželio 8 d., 6-11 kl. mokiniams – birželio 15 d.
  • Tolygiau paskirsčius mokymosi krūvį, mažėtų namų darbų. Mokiniams – mažiau streso, o mokytojams – daugiau laiko išdėstyti programą.
  • Daugiau mokymosi dienų birželio mėnesį nereiškia, kad mokiniai visą laiką turės sėdėti pamokose. Ugdymas gali vykti ir muziejuose, gamtoje, išvykose.
  • Vaikai vasarą būtų ilgiau užimti mokykloje turininga veikla. Kalbamės su švietimo bendruomenių atstovais, vyks konsultacijos regionuose, kokios pagalbos mokykloms reikia, kad pridėjus mokymosi dienų ugdymas vyktų veiksmingai, palankioje aplinkoje.

 

Ugdymo proceso trukmė Lietuvoje ir kitose Europos šalyse:

http://www.smm.lt/uploads/documents/Ugdymo%20proceso%20trukm%C4%97%20Lietuvoje%20ir%20kitose%20Europos%20%C5%A1alyse%20red.pdf

Prisegti failai: