IMG_20170316_120958.jpg

Kovo 16 dieną,  Knygnešio dieną, Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Tai knygnešio Jurgio Bielinio, pasižymėjusio nepaprasta drąsa ir pasiaukojimu, gimimo diena. Įvairiais renginiais šią dieną pagerbiami žmonės, kurie lietuvių kalbos draudimo metais, rizikuodami savo laisve ir gyvybe, gabeno ir platino draudžiamasknygas.

Šią dieną bibliotekos vedėja, istorijos mokytoja Violeta Krečiūtė ir 5a bei 5d klasių mokiniai surengė integruotas pamokas bendraamžiams. Vaikai apžiūrėjo  bibliotekoje surengtą spaudinių parodą „Knygnešio diena“.  Parodoje surinkti leidiniai iš Lietuvos knygnešių istorijos, jų artimųjų prisiminimai, įvairūs šio sunkaus Lietuvai istorinio laikotarpio pasakojimai.

Pamokos prasidėjo filmo „Knygnešys“ peržiūra, o 5a klasės mokiniai K. Matuliauskaitė, G. Perednytė, M. Varanauskas, R. Butrimaitė, A. Kemeklytė, I Žaltauskaitė ir 5d klasės mokiniai Ž. Byčius, T. Miliukas, M. Kalvinskas,  K. Juodvalkytė, F. Ašmegaitė , U. Sklizmantaitė bibliotekoje,  pasinaudodami įvairiausiais informacijos šaltiniais, rengė pristatymus  klasės draugams. Netrukus mokiniai pristatė įdomiausius to meto Lietuvos istorijos faktus, susijusius su lietuviškos spaudos draudimu, pasakojo apie knygnešių gyvenimą, žymius knygnešius. Moksleiviai sužinojo, kaip jų atminimas yra įamžintas literatūroje ir taikomojoje dailėje.

O po to vyko labai prasminga ir įdomi diskusija apie knygas. Tik skaitantis žmogus – laisvas žmogus. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų. Spaudos draudimo metai praėjo, tačiau knygnešystė gyvuoja, nes mes nešame knygas savo artimiesiems ir draugams, negalintiems lankytis bibliotekose, taip tęsdami mūsų protėvių tradicijas.

IMG_20170316_111316.jpg IMG_20170316_121939.jpg IMG_20170316_111923.jpg IMG_20170316_111011.jpg IMG_20170316_111138_1.jpg

Prisegti failai: